Občan

Kolaudačné rozhodnutie na stavbu "Bytový dom Orgovánová" v rozsahu stavebného objektu "SO 02 Komunikácie a spevnené plochy" pre stavebníka ZITOS, s.r.o.

Dňa 13. septembra 2017 bolo na úradnej tabuli mesta Trnava vyvesené formou verejnej vyhlášky kolaudačné rozhodnutie na stavbu "Bytový dom Orgovánová" v rozsahu stavebného objektu "SO 02 Komunikácie a spevnené plochy" pre stavebníka ZITOS, s.r.o. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené v lehote 15 dní.

13.9.2017 16:14

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?