Občan

Kolaudačné rozhodnutie na stavbu "Obnova bytového domu - 15 b.j. Ulica Dolné Bašta 6,7, Trnava", stavebník - vlastníci BD

Dňa 12. februára 2019 bolo na úradnej tabuli mesta Trnava vyvesené formou verejnej vyhlášky kolaudačné rozhodnutie na stavbu "Obnova bytového domu - 15 b.j. Ulica Dolné Bašta 6,7, Trnava", stavebník - vlastníci BD. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené v lehote 15 dní.

12.2.2019 9:04

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?