Občan

Kolaudačné rozhodnutie na stavbu "Obytný súbor Zátvor II., Ulica Veterná - SO 102 - Bytový dom B02" v rozsahu stavebných objektov uvedených v texte rozhodnutia, pre stavebníka Arboria BD2, s.r.o.

Dňa 14. júla 2017 bolo na úradnej tabuli mesta Trnava vyvesené kolaudačné rozhodnutie na stavbu "Obytný súbor Zátvor II., Ulica Veterná - SO 102 - Bytový dom B02" v rozsahu stavebných objektov uvedených v texte rozhodnutia, pre stavebníka Arboria BD2, s.r.o. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené v lehote 15 dní.

14.7.2017 7:22

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?