Občan

Kolaudačné rozhodnutie - povolenie užívania stavby: „Obytný súbor - Zátvor II, Veterná ulica Trnava – doprava – I. fáza – 1. časť“, v rozsahu objektu: SO 003-6.5.2. 1 Samostatný chodník pre peších - park, priečny chodník B02.1 - sekcia A + B

Dňa 17. mája 2018 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy zverejnené verejnou vyhláškou: Kolaudačné rozhodnutie -  povolenie užívania stavby: Obytný súbor - Zátvor II, Veterná ulica Trnava – doprava – I. fáza – 1. časť“,

v rozsahu objektu: SO 003-6.5.2. 1 Samostatný chodník pre peších - park, priečny chodník  B02.1 - sekcia A + B.

Uvedené oznámenie bude vyvesené v lehote 15 dní.

 

17.5.2018 15:52

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?