Občan

Kolaudačné rozhodnutie - povolenie užívania stavby: „Obytný súbor - Zátvor II, Veterná ulica Trnava“, v rozsahu objektu: „SO 103 - 4.2.2 Verejné osvetlenie "Juhovýchodná komunikácia" - časť 2“

Dňa 17. mája 2018 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy zverejnené verejnou vyhláškou: Kolaudačné rozhodnutie -  povolenie užívania stavby: Obytný súbor - Zátvor II, Veterná ulica Trnava“, v rozsahu objektu: „SO 103 - 4.2.2  Verejné osvetlenie "Juhovýchodná komunikácia" - časť 2“. Uvedené oznámenie bude vyvesené v lehote 15 dní.

17.5.2018 15:58

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?