Občan

Kolaudačné rozhodnutie - povolenie užívania zmeny dokončenej stavby: Bytový dom súp. č. 5861, Ul. Koniarekova 2, Trnava, v rozsahu: obnova BD

Dňa 06. decembra 2017 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené verejnou vyhláškou kolaudačné rozhodnutie - povolenie užívania zmeny dokončenej stavby: Bytový dom súp. č. 5861, Ul. Koniarekova 2, Trnava, v rozsahu: obnova BD, stavebník: MEZON Services Slovakia s.r.o., Trnava, v zastúpení stavebníkov vlastníkov bytového domu s. č. 5861. Uvedené oznámenie bude vyvesené v lehote 15 dní.

6.12.2017 8:29

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?