Občan

Kolaudačné rozhodnutie stavebného úradu – povolenie užívania stavby: Výrobný areál BOGE Elastmetail - 2. etapa, Strojárenská ulica, Trnava, v rozsahu zverejnených stavebných objektov

<

10.6.2019 15:34

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?