Občan

Oznámenie o nájdení bicykla

Mestská polícia mesta Trnava oznamuje, že pri svojej činnosti našla bicykel. Je možné, že bicykel bol majiteľovi odcudzený, krádež však nebola oznámená na útvare Mestskej polície ani na útvare Policajného zboru SR a tak poškodená osoba nie je polícii známa.

Občan, ktorý sa domnieva, že by sa mohlo jednať o jeho bicykel a vie uviesť dostatočne presvedčivé skutočnosti spojené s nálezom, nech sa prihlási osobne na útvare Mestskej polície mesta Trnava, Trhová ulica č. 2, Referát priestupkov alebo telefonicky na telefónnom čísle 033/32 36 411 a to v pracovný deň v čase od 8.00 - 11.00 hod. a 13.00 – 15.00 hod.


 

16.5.2018 9:42

 
Chcete vedieť, čo je nové?