Občan

Oznámenie o začatí kolaudačného konania na časť stavby: „Obytný súbor - Zátvor II, Veterná ul. - Vonkajšia technická infraštruktúra“

Dňa 11. februára 2019 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy zverejnené verejnou vyhláškou: Oznámenie o začatí kolaudačného konania na časť stavby: „Obytný súbor - Zátvor II, Veterná ul. - Vonkajšia technická infraštruktúra“, v rozsahu stavebných objektov: SO 003 B06.1 a SO 003 B06.2 Vonkajšie rozvody NN. Oznámenie bude zverejnené v lehote 15 dní.

11.2.2019 10:21

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?