Občan

Oznámenie o začatí konania na zmenu dokončenej stavby s.č. 3608 "Obnova bytového domu 23 b.j., Hospodárska 43,44,45 / 3608 Trnava" pre stavebníka - spoločenstvo vlastníkov Hospodárska ul. 43-45 v Trnave

dňa 16. februára 2017 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnava vyvesené formou verejnej vyhlášky oznámenie o začatí konania na zmenu dokončenej stavby s.č. 3608 "Obnova bytového domu 23 b.j., Hospodárska 43,44,45 / 3608 Trnava" pre stavebníka - spoločenstvo vlastníkov Hospodárska ul. 43-45 v Trnave. Uvedené oznámenie bude vyvesené v lehote 15 dní.

16.2.2017 9:57

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?