Občan

Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby: „Trnava - Polyfunkčný súbor Hviezdoslavova - Hornopotočná“, v rozsahu Bytový dom s polyfunkciou - Dom 1A, Dom 1B, Dom 1C, miesto stavby: Ulica Hviezdoslavova č. 5, 6, 7, Ulica Hornopotočná č. 2, 3

<

10.1.2019 15:20

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?