Občan

Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby na Coburgovej ulici 27

Stredisko sociálnej starostlivosti, Ulica Vladimíra Clementisa 51, 917 01 Trnava, podalo 4. 7. 2018 na Stavebnom úrade obce Zavar návrh na zmenu v užívaní časti stavby ubytovne na Coburgovej ulici 27 v Trnave, ktorá bude užívaná ako nebytový priestor.

Obec Zavar ako príslušný a určený stavebný úrad nariaďuje k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na stredu 8. 8. 2018 o 10.00 h na Coburgovej ulici 27 v Trnave.

 Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby na Coburgovej ulici 27

12.7.2018 11:35

 
Chcete vedieť, čo je nové?