Občan

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania na stavbu: Rodinný dom s garážou, Ulica Lipová, Trnava, stavebníci: manželia Pavol a Dagmar Mesiarikoví

Dňa 16. júna 2017 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené verejnou vyhláškou oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania na stavbu: Rodinný dom s garážou, Ulica Lipová, Trnava, stavebníci: manželia Pavol a Dagmar Mesiarikoví. Uvedené oznámenie bude vyvesené v lehote 15 dní.   

 

16.6.2017 13:59

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?