Občan

Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu: „Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku“, Ulica Ludvika van Beethovena, Trnava

Dňa 9. marca 2018 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené verejnou vyhláškou oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu: „Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku“, Ulica Ludvika van Beethovena, Trnava. Stavebník: Mesto Trnava. Uvedené oznámenie bude vyvesené v lehote 15 dní.

9.3.2018 11:11

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?