Občan

Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu: „Obytný súbor - Zátvor II. Piešťanská cesta“, Trnava, v rozsahu stavebného objektu: „SO 01 Bytový dom s nebytovými priestormi BD1“

Dňa 12. februára 2018 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené verejnou vyhláškou oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu: „Obytný súbor - Zátvor II. Piešťanská cesta“, Trnava, v rozsahu stavebného objektu: „SO 01 Bytový dom  s nebytovými priestormi BD1“. Stavebník: Domus Project, s. r. o., IČO 50 759 019, Bratislava-Ružinov. Uvedené oznámenie bude vyvesené v lehote 15 dní.

13.2.2018 14:56

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?