Občan

Oznámenie o začatí stavebného konania na zmenu dokončených stavieb súp.č. 969: Centrum pomoci človeku Trnava, Ulica Hlavná 43

Dňa 9.januára 2019 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy zverejnené verejnou vyhláškou: Oznámenie o začatí stavebného konania na zmenu dokončených stavieb súp.č. 969: Centrum pomoci človeku Trnava, Ulica Hlavná 43. Oznámenie bude zverejnené v lehote 15 dní.

10.1.2019 8:42

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?