Občan

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby: „Telocvičňa – novostavba“, miesto stavby: Gymnázium Angely Merici, Ulica Dolnopotočná, Trnava

Dňa 11. októbra 2018 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy zverejnené verejnou vyhláškou: Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby: „Telocvičňa – novostavba“, miesto stavby: Gymnázium Angely Merici, Ulica Dolnopotočná, Trnava. Uvedené oznámenie bude vyvesené v lehote 15 dní.

 

11.10.2018 9:07

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?