Občan

Oznámenie začatia kolaudačného konania na stavbu "Bytový dom - obnova bytového domu" Hlboká 23-26 pre stavebníkov - vlastníkov bytového domu

Dňa 16. mája 2018 bolo na úradnej tabuli mesta Trnava vyvesené formou verejnej vyhlášky oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Bytový dom - obnova bytového domu" Hlboká 23-26 pre stavebníkov - vlastníkov bytového domu. Uvedené oznámenie bude vyvesené v lehote 15 dní.

16.5.2018 11:18

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?