Občan

Oznámenie začatia kolaudačného konania na stavbu "Bytový dom Orgovánová" pre stavebníka ZITOS, s.r.o.

Dňa 09. augusta 2017 bolo na úradnej tabuli mesta Trnava vyvesené formou verejnej vyhlášky oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Bytový dom Orgovánová" pre stavebníka ZITOS, s.r.o. Uvedené oznámenie bude vyvesené v lehote 15 dní.

9.8.2017 16:05

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?