Občan

Oznámenie začatia konania na zmenu stavby pred jej dokončením "OS Zátvor II, Piešťanská cesta" v rozsahu stavebného objektu "Bytový dom s nebytovými priestormi BD1", Novomestská ulica, stavebník - Arboria Land Development, s.r.o.

Dňa 10. septembra 2019 bolo na úradnej tabuli mesta Trnava vyvesené formou verejnej vyhlášky oznámenie o začatí konania na zmenu stavby pred jej dokončením "OS Zátvor II, Piešťanská cesta" v rozsahu stavebného objektu "Bytový dom s nebytovými priestormi BD1", Novomestská ulica, stavebník - Arboria Land Development, s.r.o. Uvedené oznámenie bude vyvesené v lehote 15 kalendárnych dní.

10.9.2019 12:47

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?