Občan

Oznámenie začatia konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia "Výstavba parkoviska Okružná 1-4"

Dňa 11. októbra 2018 bolo na úradnej tabuli mesta Trnava vyvesené formou verejnej vyhlášky oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia "Výstavba parkoviska Okružná 1-4". Uvedené oznámenie bude vyvesené v lehote 15 dní.

11.10.2018 13:22

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?