Občan

Oznámenie začatia spojeného územného a stavebného konania na zmenu stavby pred jej dokončením na "Rodinný dom s garážou - novostavba", miesto - nárožie ulíc Bernolákova 23 a Železná, stavebník - Tomáš Šrubař

Dňa 13. augusta 2019 bolo na úradnej tabuli mesta Trnava vyvesené formou verejnej vyhlášky oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania na zmenu stavby pred jej dokončením z "Rodinný dom s garážou - prestavba, prístavba a nadstavba, vytvorenie bytovej jednotky" na "Rodinný dom s garážou - novostavba" z dôvodu odstránenia základov pôvodného RD, v zmene osadenia stavby a posunutia garáže. Miesto stavby - nárožie Ulíc Bernolákova 23 a Železná, stavebník - Tomáš Šrubař. 

13.8.2019 9:00

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?