Občan

Oznámenie začatia st. konania na stavbu "Obytná zóna - Bytové domy Trnava - Modranka, Topoľová ulica - juh" v rozsahu stavebných objektov uvedených v textovej časti pre stavebníka FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o.

dňa 16. februára 2017 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnava vyvesené formou verejnej vyhlášky oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu "Obytná zóna - Bytové domy Trnava - Modranka, Topoľová ulica - juh" v rozsahu stavebných objektov uvedených v textovej časti pre stavebníka FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o. Uvedené oznámenie bude vyvesené v lehote 15 dní.

16.2.2017 9:23

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?