Občan

Oznámenie začatia st. konania na stavbu "Obytná zóna - Bytové domy Trnava-Modranka, Topoľová ulica - juh" v rozsahu st. objektu "SO 01 Komunikácie a spevnené plochy" pre stavebníka FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o.

Dňa 17. februára 2017 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnava vyvesené formou verejnej vyhlášky oOznámenie o začatí stavebného konania na stavbu "Obytná zóna - Bytové domy Trnava-Modranka, Topoľová ulica - juh" v rozsahu stavebného objektu "SO 01 Komunikácie a spevnené plochy" pre stavebníka FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o. Uvedené oznámenie bude vyvesené v lehote 15 dní.

17.2.2017 14:07

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?