Občan

Oznámenie začatia stavebného konania na líniovú stavbu "IBV Pekné Pole - Ulica Maximiliána Hella" v rozsahu st. objektu "SO Pozemné komunikácie - miestne obslužné - II. časť", pre stavebníkov uvedených v textovej časti oznámenia

Dňa 10. novembra 2017 bolo na úradnej tabuli mesta Trnava vyvesené formou verejnej vyhlášky oznámenie o začatí stavebného konania na líniovú stavbu "IBV Pekné Pole - Ulica Maximiliána Hella" v rozsahu stavebného objektu "SO Pozemné komunikácie - miestne obslužné - II. časť", pre stavebníkov uvedených v textovej časti oznámenia. UVedené oznámenie bude vyvesené v lehote 15 dní.

10.11.2017 14:55

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?