Občan

Oznámenie začatia stavebného konania na stavbu "OZ Kamenný mlyn, I. etapa" v rozsahu stavebného objektu "SO 101" pre stavebníka MEFAL Invest, s.r.o.

dňa 14. júla 2017 bolo na úradnej tabuli mesta Trnava vyvesené formou verejnej vyhlášky oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu "OZ Kamenný mlyn, I. etapa" v rozsahu stavebného objektu "SO 101" pre stavebníka MEFAL Invest, s.r.o. Uvedené oznámenie bude vyvesené v lehote 15 dní.

14.7.2017 15:24

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?