Občan

Oznámenie začatia stavebného konania na stavbu "Rodinný dom - prestavba, nadstavba, prístavba" pre stavebníkov Anica Ribiča a Stane Ribič

Dňa 13. júna 2018 bolo na úradnej tabuli mesta Trnava vyvesené formou verejnej vyhlášky oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu "Rodinný dom - prestavba, nadstavba, prístavba" pre stavebníkov Anica Ribiča a Stane Ribič, miesto stavby Ulica Oblúková 7. Uvedené oznámenie bude vyvesené v lehote 15 dní.

13.6.2018 15:38

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?