Občan

Oznámenie začatia stavebného konania na zmenu dokončenej stavby "Tepelná ochrana a obnova bytového domu", Ulica Ferka Urbánka 1,3,5

Dňa 03. decembra 2018 bolo na úradnej tabuli mesta Trnava vyvesené formou verejnej vyhlášky oznámenie o začatí stavebného konania na zmenu dokončenej stavby "Tepelná ochrana a obnova bytového domu", Ulica Ferka Urbánka 1,3,5. Uvedené oznámenie bude vyvesené v lehote 15 dní.

3.12.2018 14:20

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?