Občan

Ponuka voľného pracovného miesta údržbára – školníka

Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava

Adresa: Ul. Maxima Gorkého 21, Trnava 917 02
v zást.: riaditeľka školy Ing. Beáta Krajčovičová
IČO: 37990365
DIČO: 2022104656
Počet zamestnancov: 86
Kontakt: Ing. Krajčovičová B., č. tel.: 033/32 36 861, prípadne 033/ 32 36 860, e-mail: info@zsmg.trnava.sk
Dohodnúť si treba osobný pohovor s riaditeľkou školy.
Pracovné miesto – počet: 1
Pracovné zaradenie: údržbár – školník
Požadované vzdelanie: stredné vzdelanie – smer strojárstvo
Doklady: žiadosť, životopis, vzdelanie
Nástup: Po vzájomnej dohode na dobu určitú do 31. 12. 2020 (neskôr doba neurčitá), práca na 1 zmenu: pondelok – piatok.
Prac. náplň: Oprava a údržba vodovodného zariadenia, dverí, zámkov, okien, nábytku a iné remeselné práce. V zimnom období odhŕňanie snehu, na jeseň hrabanie lístia. 
Platové podmienky: Určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zam. pri výkone práce vo verejnom záujme, NV SR č. 354/2018 Z. z. katalóg prac. činnosti pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.
Stupnica platových taríf podľa prílohy č. 3 od 1. 1. 2019 a výška hrubej mzdy: PT 2 /st. 14 vo výške: 637,00 € (neskôr osobný príplatok)

7.5.2019 19:49

 
Chcete vedieť, čo je nové?