Občan

Povinnosť registrácie chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava v zmysle § 16 ods. 7 zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov informuje obyvateľov o povinnosti registrácie chovov ošípaných, ktoré chovajú obyvatelia.

Registrácia chovu_oznam

Žiadosť o registráciu chovu

Vykonávacie rozhodnutie komisie EÚ

Registrácia chovu_tlačivo

Tabuľka č. 1

4.12.2018 13:08

 
Chcete vedieť, čo je nové?