Občan

Povolenie vykonávať stavebné práce so zvýšeným prahom hlučnosti na stavbe: „Obytný súbor – Bytové domy s polyfunkciou, Mikovíniho ulica, Trnava“

Mesto Trnava ako príslušný stavebný úrad oznamuje, že vyhovelo požiadavke zhotoviteľa stavby spoločnosti ISMONT, s.r.o., Trnava, o povolenie vykonávať stavebné práce so zvýšeným prahom hlučnosti na stavbe: „Obytný súbor – Bytové domy s polyfunkciou, Mikovíniho ulica, Trnava“, na ktorú Mesto Trnava vydalo stavebné povolenie č. OSaŽP/1640-27657/2017/Ká zo dňa 15.05.2017. Zhotoviteľ stavby žiada o povolenie vykonávať nepretržité stavebné práce v dňoch od 14.09.2017 do 30.09.2017, z dôvodov výkonu betonážnych prác základovej dosky  a jej hľadenia technológiou, ktorá si vyžaduje nepretržitý režim.

14.9.2017 12:53

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?