Občan

Pozvánka sa seminár Slovensko bez bariér

Vo štvrtok 21. septembra 2017 od 13.30 do 16.30 hod. sa v zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva na radnici (Hlavná 1) uskutoční seminár SLOVENSKO BEZ BARIÉR.
Seminára sa zúčastnia a v programe vystúpia predstavitelia samosprávy, organizácií zdravotne postihnutých občanov, seniorov, ďalších znevýhodnených skupín občanov, organizácií a inštitúcií usilujúcich sa o odstraňovanie a prekonávanie všetkých bariér a obmedzení, ktoré bránia plnohodnotnému životu a plnému zapájaniu sa do spoločnosti.

12.9.2017 13:17

 
Chcete vedieť, čo je nové?