Občan

Prenájom voľných nebytových priestorov

STEFE Trnava, s.r.o., v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s § 8 bod 3 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení dodatkov (ďalej len Zásad) poskytne do priameho prenájmu nebytové priestory na uliciach Hviezdoslavovej 3, Konštantína Čulena 12, Kornela Mahra 2, V jame 7 a 7 – 10 a garáže na Vajanského.

Lehota na doručenie cenových ponúk: 29. 5. 2019 do 14.00 h
Adresa na doručovanie cenových ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava

Podrobné informácie v prílohe

14.5.2019 21:18

 
Chcete vedieť, čo je nové?