Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 12. februára na Beethovenovej ulici

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

 12. 2. 2019 v čase od 11.30 h do 14.30 h

  • BEETHOVENOVA č. 33, 188/TS

 

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky, nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa vám ospravedlňujeme.
 


8.1.2019 17:53

 
Chcete vedieť, čo je nové?