Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 13. februára na Botanickej ulici

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

13. 2. 2019 v čase od 8.00 h do 11.00 h

  • BOTANICKÁ č. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 186/TS, 1636/1

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky, nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa vám ospravedlňujeme.

9.1.2019 17:29

 
Chcete vedieť, čo je nové?