Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 14. februára na Jiráskovej ulici

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

14. 2. 2019 v čase od 11.30 h do 14.30 h

  • JIRÁSKOVA č. 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 28/VE, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 35/VE, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 104/TS

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky, nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa vám ospravedlňujeme.

9.1.2019 16:05

 
Chcete vedieť, čo je nové?