Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 14. februára na uliciach 9. mája, Bratislavskej, Markovičovej, Mýtnej, Odbojárskej, Orgovánovej a Petzvalovej

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

14. 2. 2019 v čase od 8.00 h do 11.00 h

  • 9. MÁJA č. 23, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43/VE, 45, 49
  • CES BRATISLAVSKÁ č. 26 , 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36/VE, 37, 38/VE, 39, 41, 41/VE, 44, 44/VE, 45, 46,
  • 46/VE, 47, 50, 53, 54, 55, 56, 56/ZA, 57, 58, 59, 59/OP, 60, 61, 62, 63, 64, 64/VE, 240/TS
  • MARKOVIČOVA č. 1 , 1/VE, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
  • 24/VZ, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
  • MÝTNA č. 2 , 2/VE, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
  • 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59
  • ODBOJÁRSKA č. 40
  • ORGOVÁNOVÁ č. 6 , 9, 11, 12, 13, 21, 23
  • PETZVALOVA č. 2 , 3, 4, 4/VE, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/VE, 16, 17, 19

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky, nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa vám ospravedlňujeme.

9.1.2019 12:14

 
Chcete vedieť, čo je nové?