Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 16. apríla na ulici Ružindolská a v lokalite Medziháj

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:


 16. 04. 2018 v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod.:

 

  • RUŽINDOLSKÁ: 10845/1, 10845/16, 10845/19, 10845/6, 10845/7
  • LOKALITA  MEDZIHÁJ: 1, 10, 10825/CP, 10834/20, 10834/26, 10834/31, 10842/4, 10842/6, 10845/8, 12, 13, 14, 14/A, 16, 16/BL, 2, 3, 3/BL, 4, 6, 7, 7/TS, 8B, 9

12.3.2018 8:46

 
Chcete vedieť, čo je nové?