Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 20. septembra v lokalitách Farárske a ŠM Peklo

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:


 20. 09. 2018 v čase od 07.30 hod. do 15.00 hod.:

 

  • LOKALITA  FARÁRSKE: 1, 1/BL, 1/TS, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/VE, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • LOKALITA ŠM PEKLO: 90/TS

10.8.2018 13:38

 
Chcete vedieť, čo je nové?