Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 22. februára na ulici Zavarská

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, bude bez dodávky elektriny nasledovná ulica:


 22. 02. 2018 v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod.:

 

  • ZAVARSKÁ: 10/60, 10/C, 10/G, 10/H, 10072/3, 86, 99/TS

11.1.2018 10:27

 
Chcete vedieť, čo je nové?