Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 4. septembra v lokalite Oravné

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, bude bez dodávky elektriny nasledovná ulica:


 04. 09. 2018 v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod.:

 

  • LOKALITA ORAVNÉ: 1, 1/VE, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21/TS, 22, 22/BL, 22/VE, 23, 3, 4, 5, 6, 7/VE, 8, 9
     

10.8.2018 13:18

 
Chcete vedieť, čo je nové?