Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 5. decembra na ulici Nevädzová, Orgovánová

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:


 05. 12. 2017 v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod.:

 

  • NEVÄDZOVÁ: 1, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8
  • ORGOVÁNOVÁ: 43/VE, 45

 

13.11.2017 13:55

 
Chcete vedieť, čo je nové?