Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 5. októbra v lokalite Farárske

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:


 05. 10. 2017 v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod.:

 

  • LOKALITA FARÁRSKE: 1, 1/BL, 1/TS, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/VE, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 25/VE, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 

 

12.9.2017 13:22

 
Chcete vedieť, čo je nové?