Občan

Prerušenie prevádzky ZŠ s MŠ I. Krasku a ZŠ s MŠ Spartakovská

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Ulica Ivana Krasku 29, Trnava oznamuje, že od 14. 2. 2018 do 16. 2. 2018 je z dôvodu chrípkovej epidémie na základe konzultácie s RUVZ Trnava uzatvorená materská škola. Prevádzka MŠ bude otvorená 19. 2. 2018 (pondelok).
Od 13. 2. do 16. 2. je uzatvorená aj prevádzka v elokovanom pracovisku ZŠ s MŠ Spartakovská 5 – pracovisko MŠ V jame 3. Prevádzka MŠ bude obnovená 19. 2. 2018.
 

13.2.2018 10:21

 
Chcete vedieť, čo je nové?