Občan

Rozhodnutie o opätovnom prerušení stavebného konania na líniovú stavbu: Cyklochodník Ulica Zelenečská – A.Žarnova – Námestie SNP, Trnava, stavebník: Mesto Trnava

Dňa 05. decembra 2018 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy zverejnené verejnou vyhláškou: Rozhodnutie o opätovnom prerušení stavebného konania na líniovú stavbu: Cyklochodník Ulica Zelenečská – A.Žarnova – Námestie SNP, Trnava, stavebník: Mesto Trnava. Uvedené oznámenie bude vyvesené v lehote 15 dní.

5.12.2018 13:46

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?