Občan

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: „Trafostanica Rázusova ulica, Trnava VNK, NNK“

Dňa 12. marca 2018 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené verejnou vyhláškou: Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: „Trafostanica Rázusova ulica, Trnava VNK, NNK“. Navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava v zastúpení TIDLY real estate s.r.o., Levice. Uvedené oznámenie bude vyvesené v lehote 15 dní.

12.3.2018 14:25

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?