Občan

Rozhodnutie o zastavení stavebného konania na zmenu dokončenej stavby "Obnova bytového domu Mozartova 7,8,9"

Dňa 03. decembra 2018 bolo na úradnej tabuli mesta Trnava vyvesené formou verejnej vyhlášky rozhodnutie o zastavení stavebného konania na zmenu dokončenej stavby "Obnova bytového domu Mozartova 7,8,9". Uvedené rozhodnutie bude vyvesené v lehote 15 dní.

3.12.2018 14:15

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?