Občan

Rozhodnutie stavebného úradu – stavebné povolenie na líniovú stavbu: „Horúcovodná prípojka, rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov a OST na okruhu OST Jasná, Trnava“, Ulica Tamaškovičova, Trnava

Dňa 10. júna 2019 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy zverejnené verejnou vyhláškou: Rozhodnutie stavebného úradu – stavebné povolenie na líniovú stavbu: „Horúcovodná prípojka, rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov a OST na okruhu OST Jasná, Trnava“, Ulica Tamaškovičova, Trnava. Oznámenie bude zverejnené v lehote 15 dní.

10.6.2019 15:48

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?