Občan

Stavebné povolenie na líniovú stavbu "Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku"

Dňa 16. apríla 2018 bolo na úradnej tabuli mesta Trnava vyvesené formou verejnej vyhlášky stavebné povolenie na líniovú stavbu "Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku". Uvedené rozhodnutie bude vyvesené v lehote 15 dní.

16.4.2018 10:12

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?