Občan

Stavebné povolenie na líniovú stavbu "Trafostanica Rázusova ul.Trnava, VNK, NNK", stavebník - Západoslovenská distribučná, a.s., miesto stavby - Ulica Rázusova, Námestie SNP

Dňa 15. mája 2019 bolo na úradnej tabuli mesta Trnava zverejnené formou verejnej vyhlášky stavebné povolenie na líniovú stavbu "Trafostanica Rázusova ul.Trnava, VNK, NNK", stavebník - Západoslovenská distribučná, a.s., miesto stavby - Ulica Rázusova, Námestie SNP. Uvedené rozhodnutie bude zvrejnené v lehote 15 dní.

14.5.2019 16:39

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?